PROCESS MINING

Process Control Monitoring

CONTROL MONITORING

Met process mining maak je op betrouwbare wijze het werkelijke verloop van een bedrijfsproces inzichtelijk op basis van data. Minit Analyst visualiseert onder andere hoe transacties door processen lopen, wat doorlooptijden van verschillende processtappen zijn en welke medewerkers betrokken zijn bij de uitvoering van een processtap. Met behulp van Minit Analyst kan niet alleen worden vastgesteld wat het meest voorkomende procesverloop is, ook afwijkingen ten opzichte van het gewenste procesverloop kunnen eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt. 

De combinatie van krachtige process mining software en onze ervaren analisten helpt organisaties het werkelijke verloop van hun bedrijfsprocessen in beeld te brengen, risico's en kansen te signaleren en waar nodig het proces te optimaliseren.

Wil je te weten komen of Control Monitoring met behulp van process mining jou het inzicht geeft dat jij zoekt? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en stel jouw vragen aan één van onze process mining experts!

  • Door visualisatie van jouw procesflow direct inzichtelijk wat er gebeurt

  • De werking van bedrijfsprocessen vergelijken met het ideale proces om rework en bypasses te identificeren

  • Coney heeft al bijna 10 jaar ervaring met process mining

  • Onze ervaren analisten maken gebruik van de robuuste process mining oplossing van Minit

processmining

Process Mining voor audit & risk professionals

Process mining wordt door een groeiende groep auditors en risk managers ingezet om de feitelijke werking van processen en interne controlemaatregelen te visualiseren, testen en verder te onderzoeken. In plaats van het uitvoeren van lijncontroles, proceduretesten of interviews met stakeholders werkt process mining volledig data-driven, ofwel 100% gegevensgericht.

Process mining is met name geschikt voor (middel)grote bedrijven. Op dit moment maken audit & risk afdelingen van verschillende bedrijven gebruik van process mining software of process mining ondersteuning van Coney.

Process Mining as a service

Wij kunnen ons voorstellen dat het investeren in process mining software en kennis niet altijd de voorkeur heeft. In onze DataFactory hebben wij daarom een process mining omgeving ingericht waarmee wij "Process Mining-As-A-Service" kunnen aanbieden. Binnen deze omgeving draaien ook een aantal data-analyse- en visualisatietools. Waar nodig kunnen data-analyse en process mining analyses gecombineerd worden.

Wij geloven in een transparant en eerlijk proces. Vooraf bespreken wij de stappen rondom het ontsluiten van jullie procesdata, het inlezen van deze data in onze DataFactory en de wijze waarop resultaten worden gedeeld. Wij bespreken vooraf helder het karakter van de analyses en de frequentie waarmee analyses worden gemaakt en gedeeld. Samen interpreteren wij de uitkomsten en worden waar nodig de analyses verder aangescherpt of uitgebreid.

minitprocessmining1

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met ons en stel al je vragen aan één van onze process mining experts!

Scroll naar top