Process Mining Analytics

Door middel van process mining kan eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden wat er daadwerkelijk gebeurt binnen een bedrijfsproces. Door het op basis van de data gevisualiseerde proces te vergelijken met het ideale proces kunnen bottlenecks en afwijkingen eenvoudig worden geïdentificeerd. 

De combinatie van krachtige process mining software en onze ervaren analisten helpt organisaties hun bedrijfsprocessen in beeld te brengen, risico's en kansen te signaleren en waar nodig te optimaliseren.

Meer informatie over Process Mining Analytics? Bekijk dan de rest van deze pagina!

De voordelen van Process Mining Analytics door Coney

minit-macbook-1
  • Door middel van de visualisatie van jouw procesflow direct inzichtelijk wat er gebeurt

  • De werking van bedrijfsprocessen vergelijken met het ideale proces om bottlenecks en afwijkingen te identificeren

  • Coney heeft al bijna 10 jaar ervaring met process mining

  • Onze ervaren analisten maken gebruik van de robuuste process mining oplossing van Minit

processmining

Process Mining voor audit & risk professionals

Process mining wordt door een groeiende groep auditors en risk managers ingezet om de feitelijke werking van processen en interne controlemaatregelen te visualiseren, testen en verder te onderzoeken. In plaats van het uitvoeren van lijncontroles, proceduretesten of interviews met stakeholders werkt process mining volledig data-driven, ofwel 100% gegevensgericht.

Process mining is met name geschikt voor (middel)grote bedrijven. Op dit moment maken audit & risk afdelingen van verschillende bedrijven uit de Big 20 gebruik van process mining software of process mining ondersteuning van Coney.

Lean Procesverbeteringen

Process mining is van oorsprong afkomstig uit de wereld van business process redesign en business process management. In de afgelopen jaren geeft process mining concreet invulling aan de vraag: ‘Hoe werken bedrijfsprocessen daadwerkelijk?’ Deze vraag is het vertrekpunt voor een groot aantal ‘lean’ projecten.

De kern van process mining toepassingen in een lean omgeving is het zeer gedetailleerd analyseren van de werkelijke procesflows en vervolgens het identificeren van mogelijke procesverbeteringen. Wanneer deze verbeteringen zijn geïmplementeerd kan middels process mining opnieuw getest worden op de effectiviteit en uitvoering van deze verbeteringen.

Minitprocessmining
minitprocessmining1

Process Mining as a service

Wij kunnen ons voorstellen dat het investeren in process mining software en kennis niet altijd de voorkeur heeft. In onze DataFactory hebben wij daarom een process mining omgeving ingericht waarmee wij "Process Mining-As-A-Service" kunnen aanbieden. Binnen deze omgeving draaien ook een aantal data-analyse en visualisatietools. Waar nodig kunnen data-analyse en process mining analyses gecombineerd worden.

Wij geloven in een transparant en eerlijk proces. Vooraf bespreken wij de stappen rondom het ontsluiten van jullie procesdata, het inlezen van deze data in onze DataFactory en de wijze waarop resultaten worden gedeeld. Wij bespreken vooraf helder het karakter van de analyses en de frequentie waarmee analyses worden gemaakt en gedeeld. Samen interpreteren wij de uitkomsten en worden waar nodig de analyses verder aangescherpt of uitgebreid.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met ons en stel al je vragen aan één van onze process mining experts!

Scroll naar top